Cấu trúc cổng thông tin điện tử

Cấu trúc cổng thông tin điện tử được xây dựng nhằm mục đích quản lý nhiều hệ thống thông tin cũng như việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống đó, đồng thời việc tìm kiếm thông tin của người dùng cũng trở nên đơn giản dễ dàng hơn qua cổng thông tin.

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
17:17 17/02/20 trong Thiết kế web portal
17:17 17/02/20 4.396 lượt xem
Mục lục
Cấu trúc cổng thông tin điện tử được xây dựng nhằm mục đích quản lý nhiều hệ thống thông tin cũng như việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống đó, đồng thời việc tìm kiếm thông tin của người dùng cũng trở nên đơn giản dễ dàng hơn qua cổng thông tin. Tùy thuộc vào mục đích và đặc thù công việc mỗi cổng thông tin sẽ có những điểm riêng cấu trúc. Xây dựng cấu trúc cổng thông tin điện tử cũng là một trong những bước đầu tiên để xây dựng cổng thông tin.

Theo thông tư số 26/2009 TT-BTTTT ngày 31 tháng 07 năm 2009 của bộ thông tin và truyền thông cấu trúc cổng thông tin điện tử được quy định để đảm bảo việc truy cập cổng thông tin dễ dàng, khai thác triệt để nguồn tài nguyên sẵn có trên các trang thông tin của đơn vị. tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là thông tin của cơ quan nhà nước.

TẤT THÀNH LỰA CHỌN LÊN NGÔI TRONG XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ-

Cấu trúc cổng thông tin điện tử
 
Tất Thành tự hào là một trong những đơn vị thiết  kế cổng thông tin điện tử có uy tín, chất lượng trên toàn quốc. Tại Tất Thành quý đơn vị sẽ được tư vấn về cấu trúc cổng thông tin điện tử đầy đủ và chính xác nhất đưa ra được phương án cổng thông tin tối ưu áp dụng cho công ty, tổ chức của mình. Cấu trúc sẽ bao gồm: các tính năng về kỹ thuật, chức năng  để mọi dự án có thể dùng chung theo quyết định số 43/2008/QĐ-TTG.

I. MỤC ĐÍCH TẠO CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Cấu trúc cổng thông tin điện tử như một văn bản chuẩn nhằm mục đích so sánh,  đánh giá mức độ hoàn thiện của cổng thông tin dễ dàng theo một chuẩn chung.

- Tối ưu hóa trang thông tin điện tử giúp thân thiện, dễ sử dụng tạo tính tương tác cao với người đọc

II. CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUẨN CẤP THÀNH PHỐ

THÔNG TIN CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUNG

1
Giới thiệu
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan/ đơn vị trực thuộc
Thâu tóm quá trình hình thành và phát triển
Thông tin rõ ràng về các lãnh đạo đơn vị
Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin
2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 
Mức độ đầy đủ thông tin. Trình bày đầy đủ các nội dung: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về.
Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Văn bản quản lý hành chính có liên quan
3 Thông tin về thủ tục hành chính Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện
Nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí (nếu có)
Đối với dịch vụ công trực tuyến: nêu rõ mức độ của dịch vụ công trực tuyến.
4 Thông tin tuyên truyền Toàn văn các chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành.
5 Thông tin liên hệ Cần khai báo rõ thông tin liên hệ gồm: họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức.
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Khai rõ thông tin chi tiết về dự án:
 
- Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư
- Danh sách các dự án đang triển khai
- Danh sách các dự án đã hoàn tất
7 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân Danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương
chính sách, ....)
Mức độ đầy đủ thông tin. Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp các thông tin và chức năng: Thời hạn tiếp nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới.

THÔNG TIN CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHÁC

8 Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp
Thông tin thống kê chuyên ngành

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN

9 Thông tin phục vụ tìm kiếm và tra cứu
 
Trang thông tin phải có các thông tin cần thiết: tiêu đề trang , các từ khóa và các mô tả để phục vụ công tác tìm kiếm.
Tin bài phải có có các thông tin: tác giả, nguồn thông tin, thời gian cập nhật.
10 Thông tin tiếng nước ngoài Đối với trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: các thông tin tại  mục Thông tin chung” phải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo.
11 Hiển thị sơ đồ trang thông tin điện tử Sitemap phải thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của trang thông tin điện tử và đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng.
12 Tiếp nhận, phản hồi ý kiến người dân Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân.
13 Các liên kết chính Cung cấp đường liên kết đến Trang chủ, mục Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang thông tin.
14 In ấn và lưu trữ thông tin Người sử dụng có thể in cả màn hình hiển thị hoặc riêng toàn bộ một tin, bài theo chiều đứng (portrait) hoặc theo thiết lập riêng của máy in trên khổ giấy A4.

GIAO DIỆN VÀ BỐ CỤC CỦA CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

15 Bố cục sắp xếp thông tin trên trang chủ của trang thông tin điện tử Mục Thông tin chung” phải được bố trí ngay trên trang chủ.
Bố cục trang chủ trên màn hình bao gồm 5 phần: phần đầu trang ở phía trên cùng, phần thông tin bên trái, phần thông tin bên phải, phần thông tin chính ở giữa và phần chân trang.
Phần đầu trang:
Baner: biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy và tên đầy đủ của cơ quan bằng tiếng Việt với kiểu chữ chân phương.
- Menu: thể hiện các chức năng: trở về trang chủ, chuyên mục nổi bật, sơ đồ trang thông tin điện tử, thông tin liên hệ, chuyển đổi ngôn ngữ và các chức năng khác.
Phần thông tin bên trái: hiển thị liên kết đến các mục tin chính như: giới thiệu về cơ quan, tin tức và sự kiện, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận ý kiến góp ý, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tìm kiếm, liên kết trang thông tin điện tử, thông tin thống kê truy cập vào trang thông tin điện tử và các mục tin khác.
Phần thông tin bên phải: hiển thị liên kết tới các chuyên mục như: thông tin mới nhận, sự kiện nổi bật, thông báo, chuyên mục riêng của cơ quan, giới thiệu quảng cáo và các chuyên mục khác.
Phần thông tin chính: nằm chính giữa trang thông tin, hiển thị các đầu mục tin bài chính, tin bài được lựa chọn hay thông tin của mục tin, chức năng được người dùng chọn. Có dòng hiển thị đường dẫn từ mục ngoài đến mục hiện tại để người xem biết đang xem ở mục nào.
Phần chân trang: hiển thị các thông tin về bản quyền và thông tin của cơ quan nhà nước có trang thông tin điện tử. Thông tin cơ bản cần thể hiện đủ là: tên đơn vị, người chịu trách nhiệm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

CHỨC NĂNG TRONG CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN

16 Chức năng tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.
17 Hiển thị thông tin theo các  loại thiết bị Tự động hiển thị thông tin theo các loại thiết bị khác nhau như PDA, Pocket PC, PC, tuân thủ theo các chuẩn HTML v4.01, XHTML v1.1, XSL v1.1 và WML 2.0
18 Giao lưu trực tuyến Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân
19 Hỏi đáp trực tuyến Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân
20 Góp ý trực tuyến Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo
21 Tiện ích Thông tin thời tiết, giá cả, lịch biểu …

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XÂY DỰNG CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUẨN

Tất Thành có kinh nghiệm làm việc và hiểu đặc thù của các đơn vị Tổng Cục, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Quý khách hàng có nhu cầu, Tất Thành rất sẵn sàng gặp mặt trực tiếp để tư vấn, trao đổi tốt nhất. Trân trọng!

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Tất Thành qua địa chỉ sau:
 

Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Võ Thị Huyền
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram